Hlavní koupaliště (městské) je v zátoce Dražica 1 km od Krku - drobné oblázky, z pláže povlovný přístup do moře, borový háj. Zde je i část ubytovacích zařízení. Další pláže jsou vesměs skalnaté, místy s oblázky a upravenými betonovými plošinami.

Z pláží v Krku byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou  tyto pláže: Porporela-Ježevac, Dunat, Dražica, pláž autokempu Ježevac, pláž naturistického kempu Politin, pláž Jert, která se nachází v Pinezići (10 km severozápadně od města) a pláž kempu Glavotok (15 km severozápadně od města).

Baška má velmi krásnou a populární pláž (Vela plaža) v široké zátoce podél celého městečka (2 km) - droboučké oblázky, hrubý písek. Působivý je výhled na hradbu Velebitu na protilehlé pevnině a na majestátný ostrov Prvić. Pláž byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou . Na pláži jsou mnohá zařízení pro zábavu a sport, např. tobogan.

Na okraji zátoky, již mimo městečko, je naturistická pláž (FKK) Bunculuka (kemp). Možnosti neméně pěkného koupání jsou v malých zátokách na blízkém ostrově Prvić, kam jezdí místní čluny (a odpoledne zase přivážejí hosty zpět do Bašky). Též možnost vyjíždek lodí k malým zátokám na jih a na východ od Bašky, kam se lze dostat jen po vodě.

(ZDROJ:CHORVATSKO.CZ)

Letovisko Baška na jihovýchodním pobřeží ostrova Krku je nerozlučně spjato s širokým, téměř 2 km dlouhým obloukem své krásné městské pláže v Bašské zátoce (Bašćanska draga). Drobnější oblázky a snadný přístup do moře lákají každoročně do Bašky tosíce rekreantů.

Baška ale nabízí svým návštěvníkům ještě tolik dalších možností koupání, jaké se hned tak někde nenajdou. Spolu s plážemi na protilehlém ostrově Prvić dosahuje jejich počet neuvěřitelných 30. Některé z nich jsou přístupné pěšími stezkami z Bašky, na jiné, vzdálenější, se lze dostat pouze člunem. Půjčit si ho či použít taxi-člun v přístavišti v Bašce není problém.

Převážná většina pláží je oblázková a díky určité odlehlosti není nikdy přeplněna návštěvníky. Výjimkou je snad jen nejbližší pláž, Bunculuka, první zátoka východně od Bašky, kde je naturistický kemp (zde je možno dojet i autem). Hned vedle je zátoka Jablanova, která nabízí i trochu stínu pod borovicemi - plavba taxi-člunem sem trvá 14 min. Dále k východu pak následují malebné pláže Storišće, Vrženica, úzká zátoka Dubna s malou pláží ve svém závěru a Konjska. Poslední dvě pláže jsou již bez vegetace, neboť se pobřeží ostrova začíná stáčet k severovýchodu a je tak zcela vystaveno působení silného větru, bóry, z pevniny. Mezi mysem Rebica a mysem Sokol je pak chráněná, dost dlouhá a široká zátoka Vela luka s větší pláží a malým přístavištěm. Plavba sem trvá 30 min. a je zpříjemněna nádherným výhledem na vysokou hradbou pohoří Velebit na pevnině. Vzdálenější je další hluboká zátoka Mala luka s malou pláží uprostřed. K ní už je nutno obeplout nejvýchodnější výběžek ostrova a pobřeží se stáčí k severozápadu.

Malinska má pláže zčásti z drobných kamínků (doplněné uměle), zčásti je tvoří betonová plata na slunění s upravenými vstupy do vody. Borový les poskytuje ochranu před sluncem. Pláž Rupa byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou.

Punat má přírodní kamenité a místy skalnaté i oblázkové pláže doplněné betonovými platy (u hotelů a kempu). Je upraven vstup do moře i pro vozíčkáře. Turistický vláček jezdí z obce k plážím. Člunem jsou dobře dostupné menší zátoky směrem na Starou Bašku. Z pláží v Punatu byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou.

Hlavní pláží je Zgribnica, která se nachází v zátoce přímo pod městem. Byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou.

Stara Baska:Zvláštností jsou pláže v hlavní zátoce - na severu jsou písečné, ve střední části kamenité, na jihu zabahněné. V blízkosti další krásné malé pláže.

(ZDROJ:CHORVATSKO.CZ)

Baška oplývá třiceti oblázkovými plážemi, které jsou přístupné plavcům všech věkových kategorií, a dostat se k nim lze pěšky nebo loďkou.

Přece, největší a jedna z nejkrásnějších je “Vela plaža”, která se nachází v centru obce, obklopená kavárnami, restauracemi, pizzeriemi, hotely, soukromými apartmány a další bohatou nabídkou letoviska.

“Vela plaža” je přírodní oblázková pláž, dlouhá 1800 m, může na ní pobývat několik tisíc turistů. Zvláště je vhodná pro děti a neplavce.
.Na pláži “Vela plaža” vlaje od r. 1999 evropská Modrá vlajka, která je dnes ochraným znakem Bašky jako důkaz vysoké kvality a standardu pláže.

Modrou vlajku pro pláž udělila této pláži Evropská nadace pro výchovu a vzdělávání o prostředí (Fondation for Enviromental Education in Europe – Feee), a symbolizuje čisté, jisté a příjemné přírodní prostředí, čisté moře a břeh, vybavenost a zařízenost pláže, s vypracovaným systémem hospodaření touto oblastí.

Na pláži je možné pronájmout šlapadla, windsurfing desky, slunečníky, lehátka a jiné plážové rekvizity, potřebné pro příjemný odpočinek.
Právě plaže podnítily rozvoj turizmu v Bašce a to dávného roku 1908, kdy bylo oficiálně otevřeno první koupaliště na ostrově Krku.

(ZDROJ:TZG BASKA)

  • Krk, Chorvatsko - Pláže - Obrázek 1
  • Krk, Chorvatsko - Pláže - Obrázek 2