Zemědělské a rybářské městečko a přístav, 800 obyvatel, na jihovýchodním pobřeží ostrova  Krku, velmi oblíbené letovisko. Úrodné zázemí v dolině Baška draga (zejména vinná réva, její zpracování v městečku).

Baška je nejznámější turistické středisko na ostrově Krk, největším ostrově na Jadranu. Tento ostrov je svojí polohou nejblíže trhu střední Evropy.

Její poloha umožnila Bašce nepřetržitý rozvoj a prosperitu, v dnešní době také svéráznost v turistickém okolí. Letovisko Baška je dnes jednou z nejvyhledavanějších turistických destinací na chorvatském Jadranu.
Baška se nachází v klidném údolí, v zátoce, obklopená vinohrady, olivníky, vítečníkem sítinovým, na malebném pozadí vápencové hory Velebit a ostrůvku Prvić, které jakoby ze všech stran chránily jedinečnou oblázkovou pláž, dlouhou 1800 m, o které se právem hovoří, že je jednou z nejkrásnějších pláží na Jadranu.

Baška má jednu z nejimpresivnějších a nejstarších kultur.

Svým kulturním dědictvím a nabídkou obecně , je definitivně jedním z nejzajímavějších a nejpřitažlivějších míst na chorvatském Jadranu.

Baška je z historie známá proslulou Bašćanskou deskou, ale má i jiné cenné kulturní znamenitosti, které přitahují pozornost, jako je staré jádro města, pozůstatky římských osad a sakrální kulturní památky.

Na základě nalezišť v jeskyních víme, že Baška byla obydlená už v předhistorické době.

Praobyvateli tohoto kraje byli Ilyrové, kmen Japodů. Na stejném místě, které obydlily ilyrské kmeny, vzniklo římské osídlení u moře, jehož zbytky pocházejí z II. st. před Kristem. Sídliště Baška se vyvinulo později, v r. 418, na kopci nad dnešní Baškou (na kopci sv. Jana /sv. Ivana)

Kaštel Baška byl poprvé zmíněn v r. 1232 (castelum Besca).
Minulost Bašky je propletená s historií ostrova Krk. Vedle toho, že patřila Ilyrům a římskému císařství, patřila také Byzanci a Uhersko-chorvatskému státu.

Ve středověku po skončení vlády mocných krčských knížat Frankopanů byla pod nadvládou Benátek, rakouskou vládou a vládou Napoleonovy Ilyrie..
Po pádu Napoleona se dostala znovu pod nadvládu Rakouska a to až do konce I. světové války (1918), kdy se stala součástí Jugoslávského království.

Rozpadem SFRJ  Jugoslávie roku 1991,  Baška teritoriálně připadla Chorvatské republice. 

Od roku 1994 je samostatnou obcí na ostrově Krku (vedle ostatních pěti obcí a města Krku).

(ZDROJ:TZG BASKA)

  • Dovolená v Baska, Chorvatsko- o Baska - Obrázek 1
  • Dovolená v Baska, Chorvatsko- o Baska - Obrázek 2